توضیحات

این کاشی برای بین کابینت و بدنه سرویس استفاده می شود

*توجه این کاشی پرسلان است*