هومر

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید 09134522990

توضیحات

*این کاشی برای کف ساختمان استفاده می شود*

80*80

نانوپولیش

*توجه این کاشی پرسلان است*