نولاک

برای اطلاعات بیشتربا شماره زیرتماس بگیرید 09134522990

توضیحات

*این کاشی برای سرویس و بین کابینت استفاده میشود*

60*120

نانوپولیش

*توجه این کاشی پرسلان است*