مرمریت صدفی

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید 09134522990

توضیحات

این کاشی برای بدنه ساختمان ونما استفاده میشود

100*40

خاک قرمز