سناتور

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید 09134522990

توضیحات

*این کاشی برای سرویس و بین کابینت استفاده میشود*

60*120

سوپرنانوپولیش

*توجه این کاشی پرسلان است*