برون آونتوس

برای اطلاعات بیشتر به شماره زیر تماس بگیرید 09134522990

توضیحات

*این کاشی برای سرویس و بین کابینت استفاده می شود*

60*120

*نانوپولیش*

*توجه این کاشی پرسلان است*